Domov Ugodnosti Kje nas najdete Nasveti Dostava Moja koöarica
Izdelkov:0
Cena:0,00EUR
Moja koöarica
  Protira, Timotej Rakuša s.p.
Pekrska cesta 16
2000 Maribor
gsm: +386 (0)41 412-276
e-naslov: info@protira.si
Domov Laser show Akcija O podjetju Kontakt Moj raŤun
 


Napredno iskanje
 
  Prodajni program
 Baterije za fotoaparate in kamere (365)


 Baterije za mobilne telefone  (554)


 Dodatna oprema za fotoaparate in kamere (179)


 Dodatna oprema za mobilne telefone in dlan√®nike (139)


 Zunanje baterije - Powerbank (8)


 Baterije za dlan√®nike in GPS (78)


 Baterije za prenosnike  (346)


 Polnilci za prenosnike (111)


 iPad dodatki (5)


 iPhone iPod dodatki (13)


 Vre√®ke za vakumske sesalnike (18)


 Baterije za Elektri√®na orodja (147)


 Oprema za igralne konzole in GPS (18)


 Baterije za ure, svetilke, daljince, igra√®e (47)


 Izposoja DJ opreme (2)


 Ostalo (64)
  Servis raŤunalnikov
Servis raŤunalnikov
  Laser show
Laser show predstavitve
  Informacije
Ugodnosti
Kje nas najdete
Dostava
Pogosta vpraöanja
Vizija podjetja
Pogoji poslovanja
Izjava zasebnosti
Partnerji
Garancija
Kontakt
  Proizvajalci
Pogoji poslovanja Pogoji poslovanja
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

V spletni trgovini Protira lahko kupujete 24 ur na dan, pogoj je le registracija kupca, ki je brezplaèna.

Slike artiklov

Slike artiklov v spletni trgovini so simboli√®ne in ni nujno, da v celoti odraŇĺajo dejansko stanje ponudbe.
 
Cene artiklov
 
Cene vseh izdelkov vsebujejo DDV. Prodajalec je dav√®ni zavezanec. Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naro√®ila. Kupec pla√®a blago z gotovino ob prevzemu po pošti – po povzetju ali preko nakazila na TRR.

Dobavni rok

Za artikle na zalogi je dobava 1-12 delovnih dni, ra√®unano od dneva potrditve kup√®evega naro√®ila. Za artikle, ki pa niso na zalogi, je dobavni rok do 30 dni po prejetem naro√®ilu. V vsakem primeru pa bo kupec po elektronski pošti obveš√®en o roku dobave artiklov.

Garancijski rok

Prodajalec jam√®i, da bo izdelek brezhibno deloval v garancijskem roku in še naprej. V primeru napake na izdelku je garancijska doba ki jo priznamo za baterije je 6 (šest) mesecev, za ostale izdelke pa 12 (dvanajst) mesecev. V tem obdobju je nato prodajalec dolŇĺan izdelek popraviti oziroma ga zamenjati z delujo√®im.

Garancija ne izklju√®uje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

V primeru sporov je tukaj pristojno sodiš√®e v Mariboru. Garancija velja na obmo√®ju republike Slovenije.
 
Vraèilo izdelkov in odstop od pogodbe
 
Kupcu pripada pravica, da v štirinajstih dneh podjetju sporo√®i, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odlo√®itev.  MoŇĺnost vra√®ila ne velja pri pogodbah, katerih predmet je blago, katerega vrednost je odvisna od dogajanj na finan√®nih trgih, na katere ponudnik nima nobenega vpliva, pri pogodbah o dobavi ra√®unalniških programov, √®e je potrošnik odprl varnostni pe√®at, pri pogodbah o dobavi √®asopisov, revij in periodi√®nih publikacij. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposredni strošek vra√®ila blaga.
Pri odstopu kupca od pogodbe mora prodajalec vrniti celotno kupnino, skupaj s poštnino takoj, ko je to mogo√®e, najkasneje pa v roku tridesetih dni po prejemu sporo√®ila o odstopu od pogodbe. √ąe prodajalec zamudi z vra√®ilom pla√®ila, mora potrošniku poleg zakonitih zamudnih obresti pla√®ati še eno desetino prejetih pla√®il za vsakih dopolnjenih trideset dni zamude pri pla√®ilu.O nameravanem vra√®ilu mora kupec pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 14-ih dneh od prejetja blaga, in sicer na kontaktni e-mail naslov: info@protira.si ali preko obi√®ajne pošte na naslov ponudnika. Šteje se, da je sporo√®ilo pravo√®asno, √®e je poštna pošiljka oddana v roku. Kupec mora blago nepoškodovano in v nespremenjeni koli√®ini odposlati ponudniku v nadaljnih 30 dneh, razen √®e je blago uni√®eno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova koli√®ina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. PriloŇĺena mora biti kopija ra√®una. 
Zaradi laŇĺje rešitve reklamacije priporo√®amo, da izpolnite obrazec za vra√®ilo blaga, ki ga najdete na naši spletni strani pod rubriko Informacije/Garancija.
 
Reklamacije artiklov

Kupec na lastne stroške pošlje izdelek z napako v garancijskem roku na naslov prodajalca. √ąe prodajalec ugotovi, da je reklamacija upravi√®ena, bo izdelek popravil ali zamenjal ter ga na svoj strošek poslal kupcu. √ąe pa ugotovi, da je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ali malomarnega ravnanja kupca, bo prodajalec izdelek poslal nazaj kupcu in mu pri tem zara√®unal nastale stroške.
POŠILJK Z ODKUPNINO NE SPREJEMAMO!

NAVODILA ZA UPORABO

V spletni trgovini se najlaŇĺje orientirate po Kategorijah izdelkov. √ąe Vam je pri srcu dolo√®ena blagovna znamka pa lahko uporabite tudi opcijo iskanja po proizvajalcih.

1. Izbira izdelka

Izberite izdelek tako, da kliknete na opcijo V Košarico! √®e niste prijavljeni ali registrirani, Vas bo samodejno preusmerilo na stran za prijavo/registracijo.

2. Kaj imam v Košarici?

Pod tabelo Košarica so trije gumbi:
OsveŇĺi – √®e Ňĺelite spremeniti število izdelkov v košarici, to popravite v okencu v vrstici Koli√®ina in novo število shranite s klikom na OsveŇĺi. √ąe ste v košarico po nesre√®i dodali napa√®en izdelek ga preprosto ozna√®ite pod opcijo Odstrani in popravljeno vsebino košarice shranite s klikom na OsveŇĺi.
Nadaljuj z nakupi – klikate in iš√®ete naprej po spletni trgovini, in izdelek ki ste ga izbrali ostane v košarici.
Naroèilo Рs klikom na gumb nadaljujete z nadaljevanjem nakupovanja.
V vsakem trenutku lahko s klikom na povezavo Moja košarica preverite vsebino in nadaljujete z naro√®anjem izdelkov.

3. Pozdravljeni Gost!

Nov kupec - za nakupovanje v spletnem nakupovalnem centru ProTiRa se je potrebno registrirati. Registracija je dobrodošla za obiskovalce in obvezna pri prvem spletnem nakupu. Omogo√®a naro√®anje izdelkov, vnov√®evanje darilnih bonov, vnov√®evanje popustov, pregled naro√®enih izdelkov, naro√®anje na novice...
ŇĹe imam ra√®un - Prijava je namenjena strankam, ki so Ňĺe opravile spletni nakup in je namenjena zgolj laŇĺji identifikaciji ob naslednjem nakupu – sistem Vas ob vsakem obisku prepozna po uporabniškem imenu (e-naslovu) in geslu ter Vam tako omogo√®a enostavnejše in hitrejše nakupovanje. Zavezujemo se, da bomo v spletnem nakupovalnem centru Protira vsi spoštovali zasebnost obiskovalcev. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne uporabljamo v druge namene ter jih nepooblaš√®eno ne razkrivamo tretjim osebam.

4. Podatki o dostavi

Naslov dostave - preverite naslov kamor Ňĺelite da Vam dostavimo blago. √ąe Ňĺelite prejeti blago na drugi lokaciji izberite opcijo Spremeni naslov.
Na√®in dostave - lahko izbirate med razli√®nimi na√®ini dostave izbranega izdelka. Vašemu naro√®ilu lahko dodate tudi komentar in s klikom na gumb Nadaljuj nadaljujete s procesom naro√®ila.

Cenik dostave najdete na spletnem naslovu: http://www.protira.si/dostava.php

5. Podatki o plaèniku

Naslov pla√®nika - preverite naslov kamor Ňĺelite, da Vam dostavimo ra√®un. √®e Ňĺelite prejeti ra√®un na drugi lokaciji (npr. v primeru darila) izberite opcijo Spremeni naslov.

NA√®IN PLA√ąILA:

Pla√®ilo po povzetju - ob prevzemu blaga je kupec dolŇĺan preveriti koli√®ino in kakovost naro√®enega blaga ter s podpisom potrditi prejem blaga. V kolikor kupec ugotovi, da blago ni dostavljeno pod dogovorjenimi pogoji, ima pravico, da blaga ne prevzame. Prodajalec kupcu izda ra√®un za prodano blago in dostavnino.
Osebni prevzem je moŇĺen po predhodni najavi. Vašemu naro√®ilu lahko dodate tudi komentar in s klikom na gumb Nadaljuj nadaljujete s procesom naro√®ila.

6. Pripravljen sem za nakup

Prosimo Vas, da preverite √®e so vse vnešene informacije to√®ne in po kon√®anem pregledu kliknite na Potrdi naro√®ilo.

7. Vaše naro√®ilo je bilo sprejeto

Vaše naro√®ilo je bilo uspešno sprejeto. Potrdilo o vašem naro√®ilu boste prejeli na elektronsko pošto. Izdelki vam bodo dostavljeni v najkrajšem moŇĺnem √®asu.
Spodaj imate še opcijo: Obvestite me o novostih glede naslednjih izdelkov. S klikom na gumb Nadaljuj lahko spet brezskrbno brskate po spletnem nakupovalnem centru ProTiRa.

Zahvaljujemo se vam za nakup!

Varovanje podatkov in zasebnost

ProTiRa, Timotej Rakuša s.p.,Pekrska cesta 16, 2000 maribor, e-naslov info@protira.si
(v nadaljevanju: podjetje ProTiRa, Timotej Rakuša s.p. ali ponudnik ali upravljavec osebnih podatkov) sporo√®a
POLITIKA ZASEBNOSTI
Vaši podatki so skrbno varovani.

V podjetju ProTiRa, Timotej Rakuša s.p. cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo.
Vse posredovane informacije so varovane pred vdorom tretjih nepooblaš√®enih oseb, kar vam zagotavlja brezskrbno
in nemoteno poslovanje s podjetjem ProTiRa, Timotej Rakuša s.p..
Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila.
Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.
Varovanje osebnih podatkov pomeni:

    - Nikoli ne bomo zlorabljali vaših osebnih podatkov na kakršen koli na√®in.
    - Vaših kontaktnih in osebnih podatkov ne bomo nikoli posredovali tretji nepooblaš√®eni stranki.
    - Kadar koli se lahko hitro in enostavno odjavite od katere koli naše e-pošte ali drugih oblik komuniciranja.

Vse naše spletne aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov in o pretoku takih podatkov,
(Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189))
in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07),
Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).
Politika zasebnosti obravnava ravnanje z informacijami, ki jih ponudnik dobi o vas, kadar obiš√®ete in uporabite našo spletno stran
ali mu jih posredujete na drug naèin.
Zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov:

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot doloèenega ali doloèljivega posameznika.
Doloèljiv je posameznik takrat, ko ga je mogoèe neposredno ali posredno doloèiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime,
identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali ve√® dejavnikov,
ki so zna√®ilni za posameznikovo fizi√®no, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali druŇĺbeno identiteto.

Ponudnik ne zbira vaših osebnih podatkov, razen, kadar mu vi to omogo√®ite oz. v to privolite, tj. ob naro√®ilu izdelkov ali storitev.
Ponudnik zbira in obdeluje (uporablja) vaše osebne podatke za naslednje namene, in sicer za:

    - zagotovitev, da dostopate in uporabljate vaš spletni ra√®un pri ponudniku in ponudnikovo spletno trgovino ter
      zaradi tehni√®nih razlogov administracije na ponudnikovi spletni strani,
    - sklenitev in izvajanje pogodbe, sklenjene s ponudnikom, vklju√®no s ponudnikovo izpolnitvijo vaših naro√®il
      (dobavo produktov in zagotovitvijo storitev), komunikacijo z vami,
    - preveritvijo vaših pla√®il in izpolnitvijo drugih obveznosti ponudnika in/ali vaših obveznosti
      (zakoniti interes ponudnika za obdelavo vaših osebnih podatkov, to√®ka (f) √®lena 6 (1) GDPR),
    - zagotovitev, da lahko dostopate do posebnih informacij, ki so vam na voljo na spletni strani ponudnika in na
       vašem spletnem ra√®unu/profilu, k ga zagotavlja ponudnik,
    - vse druge namene, za katere se specifi√®no strinjate pri sodelovanju s ponudnikom.

Ponudnik zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

    - zakon,
    - pogodbeni odnosi in
    - privolitev posameznika.

√ąasovno obdobje, v katerem Ponudnik hrani zbrane podatke, je podrobneje opredeljeno v poglavju Hramba osebnih podatkov
te Politike.

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost, obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe
s ponudnikom, ali zakonska obveznost, morate zagotoviti osebne podatke; v primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite,
s ponudnikom ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam ponudnik ne more izvesti storitev oziroma dobaviti produktov po pogodbi,
saj nima potrebnih podatkov za izvedbo pogodbe.

Osebni podatki:

Ponudnik, skladno z nameni opredeljenimi v tej politiki zbira naslednje osebne podatke:

    - osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, naslov prebivališ√®a, datum rojstva,kontaktni podatki in podatki o komunikaciji
      z upravljavcem (e-poštni naslov (e-mail), telefonska številka, datum, ura in vsebina poštne ali e-poštne komunikacije,);
    - podatke o uporabnikovih nakupih in izdanih ra√®unih (datum in kraj nakupa, kupljeni artikli, cene kupljenih artiklov,
      skupni znesek nakupa,
    - na√®in pla√®ila, naslov za dostavo, številka in datum izdaje ra√®una, oznaka osebe, ki je izdala ra√®un, ipd.)
      ter podatke o reševanju reklamacij izdelkov;
    - podatke o uporabnikovi uporabi spletnega mesta upravljavca (datumi in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani oz. URLji,
      √®as zadrŇĺevanja na posamezni strani, število obiskanih strani, opravljene nastavitve na spletnem mestu)

Hramba osebnih podatkov:

Ponudnik bo hranil vaše osebne podatke le toliko √®asa, dokler bo to potrebno za uresni√®itev namena, zaradi katerega so bili
osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani (npr. za zagotovitev, da dostopate in uporabljate vaš spletni ra√®un
pri ponudniku in ponudnikovo spletno trgovino, za ponudnikovo izpolnitev vaših naro√®il, preveritev vaših pla√®il in izpolnitev
drugih obveznosti ponudnika in/ali vaših obveznosti, za zagotovitev, da lahko dostopate do posebnih informacij, ki so vam na voljo.
Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi zakona, Ponudnik hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, Ponudnik hrani za obdobje,
ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in Ponudnikom do spora
v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani Ponudnik podatke še 5 let po pravnomo√®nosti sodne ali arbitraŇĺne odlo√®be
ali poravnave ali, √®e sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika, Ponudnik hrani trajno,
do preklica te privolitve s strani posameznika.
Ponudnik take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je Ňĺe doseŇĺen namen obdelave osebnih podatkov

Pogodbena obdelava osebnih podatkov:

Kot posameznik ste seznanjeni in soglašate, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam
(pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izkljuèno v imenu ponudnika,
v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni,
ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so: Prevozniki pošiljk, DPD, ra√®unovodski servis, odvetniške pisarne
in drugi ponudniki pravnega svetovanja, ponudniki obdelave podatkov in analitike, vzdrŇĺevalci IT sistemov,
ponudniki pošiljanja e-poštnih sporo√®il. 

Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaš√®enim osebam.

Ponudnik ali ponudnikovi pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov, ki jih obdelujejo, ne bodo izvaŇĺali v tretje drŇĺave,
s √®imer ste kot posameznik seznanjeni in soglašate.

Svoboda izbire:

Informacije, ki jih o sebi posredujete, nadzorujete vi. √ąe se odlo√®ite, da vaših podatkov ponudniku ne boste posredovali,
potem do nekaterih mest oziroma funkcij na spletni strani ne boste mogli dostopati.

√ąe se spremenijo vaši osebni podatki (poštna številka, e-naslov, fizi√®ni naslov, telefonska številka), vas prosimo,
da nas o spremembah obvestite na e-naslov info@protira.si.
Avtomati√®no beleŇĺenje informacij (neosebni podatki):

Kadar koli dostopate na spletno stran, se splošni, neosebni podatki (število obiskov, povpre√®en √®as obiska na spletni strani,
obiskane strani) avtomati√®no beleŇĺijo (ne kot del prijave). Te informacije uporabljamo za merjenje privla√®nosti naše spletne
strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Vaši podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki.
Piškotki:

Piškotki so neopazni dokumenti, ki so za√®asno shranjeni na vašem trdem disku in omogo√®ajo ponudniku prepoznavanje
vašega ra√®unalnika, ko naslednji√® obiš√®ete spletno stran.
Ponudnik uporablja piškotke le za zbiranje informacij, ki zadevajo uporabo spletne strani.

Oglaševalski piškotki anonimno spremljajo posameznikovo uporabo spletne strani Ponudnika le,
v kolikor se posameznik z uporabo piškotkov na spletni strani strinja.
Ponudnik bo te podatke uporabljal za merjenje u√®inkovitosti oglaševanja in optimizacijo u√®inkovitosti oglaševanja le,
v kolikor bo posameznik v to izrecno privolil.
Varnost:

Ponudnik si moèno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov.
Vaši podatki so ves √®as zaš√®iteni pred izgubo, uni√®enjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom
ali neavtoriziranim odkritjem.
Privolitev mladoletne osebe v zvezi s storitvami informacijske druŇĺbe:

Mladoletne osebe do 16 let ne bi smele posredovati kakršnih koli osebnih podatkov na spletne strani ali druga√®e brez dovoljenja
(privolitve ali odobritve) nosilca starševske odgovornosti za otroka (enega od staršev ali skrbnikov).
Ponudnik ne bo nikoli zavestno zbiral osebnih podatkov od oseb, za katere bi bil seznanjen, da so mladoletne (mlajše od 16 let),
ali jih kakor koli uporabil ali jih razkril tretji nepooblaš√®eni stranki brez dovoljenja nosilca starševske odgovornosti za otroka.

Navedeno ne vpliva na splošno pogodbeno pravo drŇĺav √®lanic, kot so pravila o veljavnosti, oblikovanju ali u√®inku pogodbe
v zvezi z otrokom.

Ponudnik si ob upoštevanju razpoloŇĺljive tehnologije v takih primerih razumno prizadeva za preveritev,
ali je nosilec starševske odgovornosti za otroka dal ali odobril privolitev.
Pravice posameznika glede obdelave podatkov:

√ąe imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov,
se lahko brez zadrŇĺkov obrnete na nas. Pišite nam na info@protira.si ali nas pokli√®ite na 041/412-276.
Na podlagi vaše zahteve vas bomo obvestili - pisno in v skladu s predpisi.

Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave imate kot posameznik, na podlagi predpisov, naslednje pravice:

Pravica do preklica privolitve: √®e ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali ve√® dolo√®enih namenov),
imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli preklièete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov,
ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica;

Privolitev je moŇĺno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje upravljavcu, navedena na spletnem mestu www.protira.si/kontakt.php

Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij.
Vendar pa je moŇĺno, da upravljavec posamezniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo ve√® mogel nuditi
posamezne ali veè svojih storitev, èe gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoèe nuditi.

Pravica dostopa do osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico od ponudnika (upravljavca osebnih podatkov) dobiti potrditev,
ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in doloèene informacije
(o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih za doloèitev obdobij,
o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov,
pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritoŇĺbe pri nadzornem organu, o viru podatkov,
èe podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odloèitev, v
kljuèno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas,
ter druge informacije v skladu s èlenom 15 GDPR);

Pravica do popravka osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico doseèi,
da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja popravi neto√®ne osebne podatke v zvezi z vami.
Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov,
vklju√®no s predloŇĺitvijo dopolnilne izjave;

Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«): kot posameznik imate pravico dose√®i,
da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami,
ponudnik pa mora podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:

(a) podatki niso veè potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugaèe obdelani,
(b) èe preklièete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,
(c) èe ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoèi zakoniti razlogi,
(d) podatki so bili obdelani nezakonito,
(e) podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom drŇĺave √®lanice, ki velja za ponudnika,
(f) podatki so bili zbrani v zvezi s ponudb storitev informacijske druŇĺbe.

Kot posameznik pa v doloèenih primerih, opisanih v 3. odstavku èlena 17 GDPR, nimate pravice do izbrisa podatkov;

Pravica do omejitve obdelave: kot posameznik imate pravico doseèi, da ponudnik omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov:

(a) èe oporekate toènosti podatkov za obdobje, ki ponudniku omogoèa preveriti toènost podatkov,
(b) obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov, namesto tega pa zahtevate omejitev njihove uporabe,
(c) ponudnik podatkov ne potrebuje veè za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje,
     izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,
(d) ste vloŇĺili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi ponudnika prevladajo nad vašimi razlogi;

Pravica do prenosljivosti podatkov: kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami,
ki ste jih posredovali ponudniku, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki,
in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas ponudnik, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni,
pri tem oviral, in sicer kadar:

(a) obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in
(b) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Kot posameznik imate pri uresnièevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od
enega upravljavca (ponudnika) k drugemu, kadar je to tehnièno izvedljivo;

Pravica do ugovora obdelavi: kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim poloŇĺajem, pravico,
da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu
ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene ponudniku (toèka (e) èlena 6 (1) GDPR)
ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva ponudnik ali tretja oseba (toèka (f) èlena 6 (1) GDPR),
vkljuèno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav; ponudnik preneha obdelovati osebne podatke,
razen √®e dokaŇĺe nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboš√®inami,
ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trŇĺenja, ima posameznik pravico,
da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene takega trŇĺenja,
vklju√®no z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trŇĺenjem;
kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trŇĺenja, se podatki ne obdelujejo ve√® v te namene.

Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistiène namene,
ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim poloŇĺajem,
ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen èe je obdelava potrebna za opravljanje naloge,
ki se izvaja iz razlogov javnega interesa;

Pravica do vloŇĺitve pritoŇĺbe pri nadzornem organu: brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo)
pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vloŇĺite pritoŇĺbo pri nadzornemu organu, zlasti v drŇĺavi,
v kateri imate obi√®ajno prebivališ√®e, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve
(v Sloveniji je to Informacijski pooblaš√®enec), √®e menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši
predpise o varstvu osebnih podatkov.

Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali izvensodno) sredstvo imate kot posameznik pravico do uèinkovitega pravnega
sredstva, in sicer zoper pravno zavezujoèo odloèitev nadzornega organa v zvezi z njo, prav tako pa tudi v primeru,
kadar nadzorni organ vaše pritoŇĺbe ne obravnava ali vas v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali o odlo√®itvi o pritoŇĺbi.
Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodiš√®a drŇĺave √®lanice, v kateri ima nadzorni organ sedeŇĺ.

Posameznik lahko vse zahteve, ki se tièejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi, v pisni obliki,
na upravljavca, in sicer na enega od kontaktov, navedenih na spletnem mestu www.protira.si/kontakt.php

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljavec od posameznika
zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaŇĺe, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.

Upravljavec mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki,
odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.
Obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je Ponudnik o tem dolŇĺan obvestiti pristojni nadzorni organ,
razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogroŇĺene pravice in svoboš√®ine posameznikov.
Kadar ob kršitvi obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje,
je Ponudnik o kršitvi dolŇĺan obvestiti policijo in/ali pristojno toŇĺilstvo.

V primeru, da gre za kršitev, ki lahko povzro√®i veliko tveganje za pravice in svoboš√®ine posameznikov,
je Ponudnik dolŇĺan o kršitvi nemudoma oz. kadar to ni mogo√®e, brez nepotrebnega odlašanja,
obvestiti posameznike, na katerega se osebni podatki nanašajo.
Obvestilo posamezniku mora biti izvedeno v razumljivem in jasnem jeziku.
Objava sprememb

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu.
Z uporabo spletnih strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti.

 
Pravno obvestilo
Spletna trgovina ProTiRa.si in vsi podatki na njej so zaš√®iteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati  ali uporabljati, brez predhodnega pisnega dovoljenja. Blagovne znamke in logotipi priznanih podjetij so v njihovi lasti in so uporabljeni samo za informativne namene in laŇĺje razumevanje.Slike so zgolj informativne narave.

Ravnanje z odpadki
Prijavljeni smo v sistem zbiranja odpadkov ZEOS. Veè inf na http://www.zeos.si
Lista mest za brezplaèno oddajo uporabljenih baterij in elektronske opreme :
http://zeos.jug.si/sl/potro%C5%A1nik/zbiralnice-v-sloveniji.html

         

Odstranitev izrabljenih baterij / akumulatorjev:

Vi kot potrošnik ste zakonsko obvezani za vrnitev vseh rabljenih baterij in akumulatorjev.

Odstranitev med gospodinjske odpadke je prepovedana! Baterije

in akumulatorji, ki vsebujejo škodljive snovi so oznaceni s simbolom precrnega

smetnjaka. Ta simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odstraniti med gospodinjske

odpadke. Pod tem simbolom so kratice za nevarne snovi v izdelku: Cd = kadmij,

Hg = Ňĺivo srebro, Pb = svinec.

Vaše izrabljene baterije in akumulatorje lahko brezplacno oddate na komunalnih

zbirnih mestih vaše skupnosti ali v trgovinah, kjer prodajajo baterije.

 

Odstranitev starih elektricnih in elektronskih naprav

V interesu našega okolja in za moŇĺno popolno recikliranje uporabljenih surovin, je potrošnik pozvan, da prinese rabljene in defektne naprave na javne prostore za zbiranje elektronskega odpada. Znak pre√®rtanega smetnjaka z kolesi pomeni, da morate ta izdelek oddati na mesto za zbiranje elektronskega odpada, da se z recikliranjem pridobijo najboljše surovine za ponovno uporabo.

Odstranitev starih elektricnih in elektronskih naprav
V interesu našega okolja in za moŇĺno popolno recikliranje uporabljenih surovin, je potrošnik pozvan, da prinese rabljene in defektne naprave na javne prostore za zbiranje elektronskega odpada. Znak pre√®rtanega smetnjaka z kolesi pomeni, da morate ta izdelek oddati na mesto za zbiranje elektronskega odpada, da se z recikliranjem pridobijo najboljše surovine za ponovno uporabo.

 Nadaljuj
  Novice in akcije
Prijava
Odjava
  Najbolje prodajani
01.Baterija BP-511 za Canon 1300mAh
02.Baterija za Nokia 3310 3330 1800mAh Li-Poly
03.Baterija Li-42B Li-40B za Olympus 600mAh
04.Baterija za Sony Ericsson K700 BST-30 Li-Ion
05.Polnilec za prenosnike Apple Macbook 16.5V 3.65A 65w
06.Baterija NP-BG1 NP-FG1 za Sony H3 H9 N1 W30 T20 1000mAh
07.Baterija za LG Viewty KU990 1000mAh Polymer
08.Baterija za Siemens Gigaset A120 A140 A265 AL145
09.Baterija za iRobot Roomba 500 600 700 3000mAh
10.Baterija NB-4L PL46G za Canon Ixus 800mAh
  Kaj je v akciji?
Termometer BS-34 IR nadomestne zaŇ°√®itne konice 40 kom.
Termometer BS-34 IR nadomestne zaŇ°√®itne konice 40 kom.

V koöarico 19,90EUR
14,40EUR
40 komadov nadomestnih konic za higieni√®no merjenje z IR ... veŤ o tem
  Kaj je novega?
Baterija za GoPro Hero 5 6 7 8 AHDBT-501 1220mAh
Baterija za GoPro Hero 5 6 7 8 AHDBT-501 1220mAh

V koöarico 19,90EUR
Kvalitetna nadomestna baterija. 100% kompatibil... veŤ o tem
Vse cene že vsebujejo 22% DDV.
© 2006 - 2024 ProTiRa
Izvedba: StudioEfekt
Uporabljamo piökotke